• Kalkulator boje:

  m2 = l

  Mat boja za zidove

  Matt vinyl je enterijerska, brzosušeća, neprozirna, periva emulzija na vodenoj bazi, za krečenje zidova i plafona, gde se zahteva ravna boja bez refleksije. Laka za rad, velike pokrivne moći, nanosi se u dva sloja. Kompjuterski se tonira u preko 2000 tonova.

  Pronađi najbližu prodavnicu
  Alat:

  Prekrivna moć:

  Vreme sušenja:

  Radna temperatura:

  Pakovanja: